Samarbeid, kvalitet og arbeidsmiljø hos Sporveien

Et tett og nært samarbeid sørger for fornøyde oppdragsgivere, ansatte og passasjerer.

Sporveien har ansvar for skinnegående kollektivtransport i Oslo og omegn. Det innebærer drift av seks basestasjoner og mer enn 170 trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Hver eneste dag skal disse lokasjonene rengjøres og ryddes, og på godt over halvparten av dem faller dette ansvaret på Conluo.

Basene er komplekse lokasjoner med kombinasjon av verksted og kontorer. Dette stiller store krav til renholdet, med langt mer smuss og støv enn vanlig. I tillegg kommer stasjoner og holdeplasser, der plattformer, grøntarealer, avfallspunkter, leskur og skilter skal rengjøres slik at flere hundre tusen passasjerer får en best mulig opplevelse av reisen.

Det er med andre ord et omfattende arbeid Conluo og Sporveien samarbeider om å drifte. Og nettopp det samarbeidet har vi tatt en prat med Liv Ellen Lee, driftskoordinator og ansvarlig for oppfølging av renholdskontrakter i Sporveien, om.

 

Felles forståelse for oppgavene

Samarbeidet mellom Sporveien og Conluo strekker seg flere år tilbake i tid. Den erfarne driftskoordinatoren forteller om et velutviklet samarbeid basert på en felles forståelse av hva som skal utføres i henhold til kontrakten.

– Vi kjenner kontaktpersonene våre meget godt, og har en smidig dialog. Ikke bare har vi en felles forståelse av hva som skal utføres, men også hvordan resultatet skal se ut, forteller hun.

Representanter fra Sporveien og Conluo har månedlige møter der de går gjennom prosesser, resultater og eventuelle gir hverandre tilbakemeldinger. Disse er svært verdifulle for begge parter, og sørger for å holde dem på en stø kurs. Det er også stor takhøyde på disse møtene, og partene diskuterer gjerne avvik.

– Det hender selvsagt at vi melder inn avvik, men stort sett rekker Conluo å rydde dem opp raskere enn vi melder dem inn. De kjenner oss godt, og vet hvor de må trykke ekstra på gassen, fortsetter hun.

Mustapha El Hammachi er avdelingsleder i Conluo, og Liv Ellens primære kontaktperson. Han deler driftskoordinatorens syn på samarbeidet, og setter særlig pris på ærligheten dem to imellom.

– Sporveien gir oss «rake pucker». Det gjør at vi holder oss skjerpet, og ønsker å gjøre dem fornøyde. Sporveien ber også oss om å gi tilbakemelding på dem som oppdragsgiver, og det er et godt utgangspunkt for samarbeid, sier han. 

 

Høye krav til sikkerhet og kvalitet

Det er ikke til å legge skjul på at Sporveien er en oppdragsgiver utenom det vanlige. Kombinasjonen av varierte lokasjoner og enormt mange sluttbrukere, gjør arbeidet spennende og givende, men også utfordrende. 

– Vi er nok en ganske krevende arbeidsgiver med tanke på krav til sikkerhet og renhold, innrømmer Liv Ellen.

På holdeplasser og stasjoner må renholderne fra Conluo ferdes blant passasjerer, og på basene i verksteder. Dette krever sertifiseringer. Hvert år tar renholderne fra Conluo sikkerhetskurs og avlegger eksamen, slik at de er rustet for utfordringene arbeidsplassen gir. Også av hensyn til sikkerhet, krever arbeidet hos Sporveien nivå 2 i norsk. Dette sørger Conluo for å etterleve med intern opplæring – uavhengig hvem som er oppdragsgiver. 

– Det er rett og slett null stress når det kommer til sikkerhet og Conluo. De gjennomfører e-læringskurs hvert år, og følger meget godt opp, erklærer oppdragsgiver Liv Ellen. 

I tillegg jobber renholderne til Conluo etter standarden NS-INSTA800 (Insta), som stiller ytterligere krav til renhold og oppfølging. Kort forklart, betyr dette at renholderne og avdelingslederne må sertifiseres både til utførelse (Insta-nivå 2) og kontroll (Insta-nivå 3 og 4) av renholdet.

– Insta betyr rett og slett full tjeneste. I tillegg medfører det at vi lager avviksrapporter på oss selv, noe som også forteller ganske mye om tilliten i samarbeidet, mener avdelingsleder Mustapha fra Conluo.

 

To selskaper, ett arbeidsmiljø

Liv Ellen er åpen om at det er et trangt nåløye å trenge gjennom for å tilfredsstille Sporveien som oppdragsgiver. Samtidig er hun svært opptatt av å legge til rette for renholderne fra Conluo, og møte dem med respekt.

– Renholderne skal ha en fin arbeidsdag hos oss, og vi gjør det vi kan for å tenke gjennom hvordan vi kan legge best mulig til rette for dem. Det handler om å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø for alle, forteller hun.

Hun løfter blant annet frem covid-19 som en positiv hendelse for renholdsyrkets renommé, isolert sett, og mener kollegaene hennes i Sporveien deler dette synet.

– Renhold er et ordentlig yrke, og et tungt yrke. Derfor er vi meget glade for å se at renholderne fra Conluo virker fornøyde på jobb, og at de både behandles og lønnes riktig, sier hun.

For Mustapha er dette synet avgjørende for samarbeidet med Sporveien. Det at oppdragsgiver ikke bare ser resultatet av renhold, men også menneskene som utfører det, er viktig for han og resten av gjengen i Conluo.

– De har forståelse for jobben vi gjør, at det er et krevende yrke. De ansatte hos oss gleder seg til å gå på jobb hos Sporveien, avslutter han.