Renholdstjenester

Renhold av høy kvalitet, kombinert med fagutdannede medarbeidere

Conluo Renhold leverer renholdstjenester av høy kvalitet, kombinert med fagutdannede medarbeidere. I den private delen av renholdsbransjen har ca 1% av renholderne fagbrev som renholdsoperatør. Hvert år arrangerer vi bedriftsinterne fagbrevkurs og etter 2020 er 10% av våre ansatte faglærte renholdsoperatører. Vårt brede tilbud innenfor facility management gjør at vi kan tilby alle typer renhold. Dette kan omfatte av fra daglig renhold, til spesialrenhold og matteutleie. 

Renhold etter nordisk standard

NS-INSTA800  er en nordisk standard som angir et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Kompetanse innen standarden deles inn i 4 nivåer. Alle renholdere hos oss gjennomfører minimum nivå 2, alle ledere har nivå 3 og vi har medarbeidere som er på kompetansenivå 4.

Mange fordeler med jevnlig renhold på arbeidsplassen

Jevnlig renhold sørger for en arbeidsplass som skinner. Samtidig er det viktig for en hver bedrift å forebygge mot sykdom og smitte. En ren arbeidsplass har som oftest lavere sykefravær enn bedrifter med mindre fokus på renhold. Vi sørger for å skape en hyggeligere arbeidsplass ved hjelp av seriøse tjenester innen renhold.

Reduser høyt sykefravær med renhold

Influensa, forkjølelse, omgangssyke, astmaproblemer etc. er alle hyppige årsaker til sykefravær. Etter flere år med forskning viser det at hyppig renhold forebygger mot sykdom. Vi har dette med som standard i våre kontrakter.

Bærekraftig renhold - fokus på fremtiden og miljøet

Vi har som ambisjon å være blant de første i vår bransje til å ta i bruk ny bærekraftig teknologi. Bærekraft dreier seg om menneskene rundt oss og deres utvikling, like mye som påvirkningen vi gir på miljøet rundt oss. Dette gjør oss til en fremtidsrettet bedrift, og sørger for miljøvennlig renhold for din bedrift.

Siden vår oppstart har vi fokusert på kvalitet og høy kundeservice. Som et resultat av vår filosofi har vi i Conluo Renhold mange fornøyde bedriftskunder i Oslo og Viken.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om renhold for bedrifter!

Godt renhold som er fokusert på å redusere smitte er nå enda viktigere enn før!