Våre verdier

Som ansatt kan du forvente at vi følger disse verdiene for å ta våre på våre ansatte og kunder.

  Fremtidsrettet

De første til ta i bruk ny teknologi

Vi ønsker å være fremoverlente og skal hele tiden være blant de første i vår bransje til å ta i bruk ny teknologi. Dette dreier seg for eksempel om digitalisering av rutiner og prosesser samt robotisering av arbeidsoppgaver. Å drive bærekraftig er også å være fremtidsrettet. Bærekraft dreier seg om menneskene rundt oss og deres utvikling, like mye som påvirkningen vi gir på miljøet rundt oss.

De første til ta i bruk ny teknologi
  Nærværende

Vi er tilgjengelige

Vi er tilgjengelige. Vi skal ikke ha mer å gjøre enn at vi kan ta oss av våre medarbeidere og kunder når de behøver det.

Vi er tilgjengelige
  Forutsigbar

Vil utføre som forventet.

Både våre medarbeidere og kunder skal vite hva de kan forvente av Conluo. Du skal føle lettelse når en Conluo-medarbeider kommer, fordi du vet de vil utføre som forventet.

Vil utføre som forventet