Eiendomsdrift

Eiendomsservice

Eiendomsservice, eller facility service som det ofte blir kalt, består av en rekke forskjellige tjenester som er nødvendige i et stort bygg. De største tjenestene er renhold, kantine og vaktmestertjenester, men det omfatter også en rekke andre tjenester. Mange bedrifter velger å fokusere på sin kjernevirksomhet og setter bort alle slike tjenester til et profesjonelt facility service-firma. 

Resepsjon

Resepsjonisten er ofte den første personen dine besøkende møter når de ankommer dere. Det er selvfølgelig viktig å bli møtt med et smil, og en serviceinnstilt medarbeider med god kunnskap. Våre medarbeidere er best på service. Våre resepsjonister har gjerne vært innom en eller flere av våre øvrige servicefag, før de på bakgrunn av sin utstråling og evne til å kommunisere, har blitt forespurt å jobbe som resepsjonist. Vi har en stor andel medarbeidere som snakker flere språk.

Resepsjon

Vaktmester

En vaktmester skal være allsidig for å utføre en god jobb. Våre folk kan reparere, male, montere dispensere, bytte fliser, bytte postkasser, holde dører og vinduer i orden, drifte ventilasjonsanlegg/kjøleaggregater/fyranlegg/el-anlegg, ajourføre HMS og branndokumentasjon, revidere og oppdatere FDV-dokumentasjon, skifte defekte lyskilder, klippe plenen, måke snø, strø mm.

De sørger for drift og ettersyn av eiendommen både ute og inne. Det er viktig for oss å sikre at våre vaktmestere har de beste forutsetninger for å lykkes i sitt arbeid, vi sørger for at de alltid er faglig oppdatert og forsterker deres allerede solide kompetanse.

Vaktmester