Conluo Facility Services AS

Conluo har medarbeidere i hele Oslo og Viken. Alle bedrifter er avhengige av en rekke tjenester for å fungere optimalt, alt fra renhold til kantine og vaktmestertjenester. Conluo tar seg av alt dette, og du kan lene deg tilbake og fokusere på driften.

Conluo skal se og tilby det medarbeidere og kunder behøver. Ved å sørge for at våre medarbeidere er fornøyd – gjør vi våre kunder fornøyd. Vi utdanner engasjerte medarbeidere. Conluo har noen veldig gode år bak seg og har hatt mulighet til å iverksette en ambisiøs plan for kompetanseoppbygging i bedriften. De fleste ansatte har kommet fra land med høyt utdannelsesnivå og våre medarbeidere i Conluo har faktisk et gjennomsnittlig utdanningsnivå på 2-3 års universitetsutdannelse.

Helt siden oppstarten i 2009 har alle servicemedarbeidere som har blitt ansatt i selskapet vært gjennom et 7 timers grunnkurs før de slippes ut på oppdrag. En gang hvert år kalles alle våre medarbeidere inn til faglig oppdatering. Våren 2020 hadde vi f.eks. ca. 35 deltakere på 4 forskjellige bedriftsinterne norskkurs. Samtidig tok 14 renholdere fagbrev som renholdsoperatør. Vår bransje består hovedsakelig av immigranter og vi ser det både som vår oppgave å bistå med integreringen i samfunnet, og å forbedre kvaliteten på våre tjenester ved å sikre god kommunikasjon.

MG_4980-min-683x1024.jpg
Våre verdier

“Vi skal se og tilby det
medarbeidere og kunder behøver.”

Det er ikke uten grunn at våre medarbeidere er nevnt først i vår visjon. Det er først når medarbeiderne opplever at de jobber for en arbeidsgiver som ser hva de behøver, og hjelper dem videre i arbeidslivet, at de er dedikerte servicemedarbeidere som bringer gode holdninger og serviceinnstilling til kundene de arbeider for.