Våre verdier

“Vi skal se og tilby det
medarbeidere og kunder behøver.”

Det er ikke uten grunn at våre medarbeidere er nevnt først i vår visjon. Det er først når medarbeiderne opplever at de jobber for en arbeidsgiver som ser hva de behøver, og hjelper dem videre i arbeidslivet, at de er dedikerte servicemedarbeidere som bringer gode holdninger og serviceinnstilling til kundene de arbeider for.

Vi har lansert lunsj levert på døra! Sjekk det ut her:

Den beste servicen

Hvorfor skal du velge Conluo?

Fremtidsrettet

De første til å ta i bruk ny teknologi

Vi ønsker å være fremoverlente og skal hele tiden være blant de første i vår bransje til å ta i bruk ny teknologi. Dette dreier seg for eksempel om digitalisering av rutiner og prosesser samt robotisering av arbeidsoppgaver.

De første til å ta i bruk ny teknologi

Nærværende og forutsigbar

Leverer som forventet og alltid tilgjengelige

Nærværende

Vi er tilgjengelige. Vi skal ikke ha mer å gjøre enn at vi kan ta oss av våre medarbeidere og kunder når de behøver det.

Forutsigbar

Både våre medarbeidere og kunder skal vite hva de kan forvente av Conluo. Som kunde skal du føle lettelse når en Conluo-medarbeider kommer.

Leverer som forventet og alltid tilgjengelige