Blir det Gourmetmat på brakka nå?

Tidligere var kantinen et sted vi spiste matpakka vår. I dag er kantinen like gjerne en trendy restaurant på gateplan som er åpen for publikum når de ansatte i bedriften er ferdig med sin lunsj. Hvordan vil dette utvikle seg framover, spesielt med tanke på de endrede vaner vi drar med oss fra mer enn ett år med pandemi? Og hva med de som ikke jobber på et fancy hovedkontor?

Trenden med mer og mer fancy kantiner blir neppe mindre aktuell pga pandemien vi er inne i. En av grunnene er hjemmekontor. Det er for tiden mange meninger om hvorvidt vi kommer til å tilbringe mer tid på hjemmekontor post Corona eller om vi går tilbake til kontorlandskapene våre hver dag. Kanskje fasiten blir noe midt imellom og at rutiner hvor 2 dager hjemme og 3 dager på kontoret blir løsningen for mange. Arbeidsgiverne har jo allerede sett at produktiviteten opprettholdes og den digitale kontakten er der, selv om vi har vært tvunget til å arbeide hjemmefra. Samlet sett kan det da bli færre som f.eks. bruker kantinen.

Altså ikke utenkelig at vi kantinedriftere må tilpasse oss en virkelighet som gjør at vi må hente kunder ute på fortauet til kantinene våre

Selv om personalrestauranter som er åpne for publikum utenom lunsj er en trend, er selvfølgelig ikke dette aktuelt for alle «kantiner». Dette er noe vi ser f.eks. i Bjørvika i noen av de dyreste kontorbyggene i Oslo. På Alnabru i Oslo eller Holtskogen Næringspark i Indre Østfold er ikke dette like aktuelt.Vi må hente kunder ute

på fortauet til kantinene

våreLikevel vil vi på rimeligere og mindre trendy områder også møte endrede vaner etter pandemien. Det har som nevnt blitt endrede hjemmekontorvaner og selv om vi savner kollegene våre og vil trekke inn til kontorene igjen så har mange trukket på erfaringer med hjemmekontor. I tillegg er det digitale kompetansenivået økt generelt nå. Vi vet hvordan vi skal være – hjemmefra. Da vil jo selvfølgelig kantinen på Alnabru også få mindre besøk, lavere omsetning og utfordringer å løse. Selv om ikke den aktuelle kantinen er like trendy som den i Bjørvika og vil kunne holde åpent som trendy restaurant utenom lunsj, så må vi kanskje tenke nytt også her. Vi tror løsningen er å invitere bedrifter i nabolaget til å spise hos oss på Alnabru

Restaurant på brakka eller pauserommet

Vi har blitt vant til å bruke app for å bestille på restaurant. Dette tilbys også i kantine- og personalrestaurantløsninger. Når så mange av oss har blitt vant med denne måten å gjøre dette på, så vil det bli vanlig å se flere og flere steder.

Ansatte i nabobedriften kan allerede nå, med en fremoverlent kantinedrifter, klikke og hente, eventuelt klikke og spise i kantinen hos dere.

En ny tjeneste som har trendet under pandemien er lunsj på døra. Måten dette løses på er at kantinedrifteren har ett eller flere kjøkken som har kapasitet til flere enn det serveres til på stedet. Facility-konserner (kantine, renhold, resepsjon, vaktmester o.l) har medarbeidere på veien hele tiden og har gode forutsetninger for å få lunsjen fram til ansatte i andre bedrifter.

Noen har hatt disse utfordringene lenge før pandemien. Dette har de da løst med den tradisjonelle norske matpakka eller kjøpt med seg mat fra nærmeste dagligvare og oppbevarer denne i et kjøleskap arbeidsgiveren har plassert på personalrommet eller i brakka. Bygningsarbeiderne på

Ullern kan få restauranten

til brakkaSykepleierne som spiser i 7. etasje på avdelingen sin, fordi kantinen er i første etasje vil kunne nyte godt av dagens løsninger. Det er rett og slett for langt fra kantina til pasientene. Det er mer regelen enn unntaket at sykepleierne må regne med å bli avbrutt av at pasienter trenger hjelp i lunsjen. Da har de et problem når de er 7 etasjer unna.

Bygningsarbeiderne på Ullern kan få restauranten til brakka. Noen få klikk på appen og de får samme mat til brakka som de administrativt ansatte får i personalrestauranten på hovedkontoret i Bjørvika.

Trivsel i lunsjen er i hvert fall kommet for å bli! For de fleste vil den foregå på arbeidsplassen, uansett om dette stedet kalles kantine, personalrestaurant, brakka eller pauserommet. For oss som lever av å levere trivsel og et godt grunnlag for en hyggelig pause, må rett og slett henge med i svingene.