Fasadevask som vedlikeholder og sikrer bygget

Nordisk klima er kjent for å være tøft, noe som kan føre til slitasje på fasaden til de fleste bygg. Vi i Conluo renhold utfører fasadevask av alle typer bygg for å vedlikeholde fasaden og forhindre unødvendige skader og slitasje. Fasadevask bidrar blant annet til å redusere soppdannelse og alger. Det er også normalt å oppleve fargeendringer, da skitt og smuss kan gjøre malingen uklar og mørk.

På de fleste bygg vil fasaden ha behov for å vaskes mellom 1-3 ganger i året uavhengig av fasadetype. Frekvensen på fasadevasken avhenger mye etter byggets beliggenhet. Dersom bygget ligger nært en trafikkert vei eller i et industriområde, vil forurensningen tære på bygget i mye høyere grad enn hva som er vanlig for kontorbygg som ligger i områder med mindre forurenset klima. Fullstendig fasadevask vil ikke alltid være nødvendig, da de ulike sidene av bygget kan oppleve større eller mindre mengder slitasje.

Vi har renholdsoperatører som er sertifiserte for bruk av lift og kan derfor utføre arbeid av høy kvalitet i høyden, slik at ingen bygg er for høye. Våre renholdere holder en høy standard og jobber effektivt for at du skal få et godt resultat.

 

En ren fasade er essensielt om du skal male eller pusse opp.

Dersom bygget skal males anbefales det også å utføre en fasadevask, slik at malingen fester seg og ikke binder møkk og urenheter til bygget. Vi har mange års erfaring med å preparere hus for malearbeid, og i likhet med maleoppdrag lønner det seg å få utført av fagfolk. 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om fasadevask, slik at vi kan sikre ditt bygg en ren og pen fasade, samt utvide fasadens levetid.

Kontakt oss i dag for å få et tilbud.