Våre verdier

Det er ikke uten grunn at våre medarbeidere er nevnt først i vår visjon. Det er først når medarbeiderne opplever at de jobber for en arbeidsgiver som ser hva de behøver, og hjelper dem videre i arbeidslivet, at de er dedikerte servicemedarbeidere som bringer gode holdninger og serviceinnstilling til kundene de arbeider for.

Som ansatt kan du forvente at vi følger disse verdiene for å ta våre på våre ansatte og kunder.

De første til ta i bruk ny teknologi

Vi ønsker å være fremoverlente og skal hele tiden være blant de første i vår bransje til å ta i bruk ny teknologi. Dette dreier seg for eksempel om digitalisering av rutiner og prosesser samt robotisering av arbeidsoppgaver. Å drive bærekraftig er også å være fremtidsrettet. Bærekraft dreier seg om menneskene rundt oss og deres utvikling, like mye som påvirkningen vi gir på miljøet rundt oss.

Vi er tilgjengelige

Vi er tilgjengelige. Vi skal ikke ha mer å gjøre enn at vi kan ta oss av våre medarbeidere og kunder når de behøver det.

Conluo medarbeider rengjør kjøkken

Vil utføre som forventet.

Både våre medarbeidere og kunder skal vite hva de kan forvente av Conluo. Du skal føle lettelse når en Conluo-medarbeider kommer, fordi du vet de vil utføre som forventet.