Les mer

Conluo og Folkeuniversitetet - et samarbeid som har styrket begge parter!

Folkeuniversitetet samarbeider med Conluo for å utdanne engasjerte medarbeidere. Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte, samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Conluo sin visjon er å se og tilby det medarbeidere og kunder behøver. Vi tok en prat med bedriftsrådgiver Frank Rogne i Folkeuniversitetet om samarbeidet. 

Conluo har noen veldig gode år bak seg og har hatt mulighet til å iverksette en ambisiøs plan for kompetanseoppbygging i bedriften. I renholdsbransjen er det hovedsakelig immigranter og Conluo ser det både som sin oppgave å bistå med integreringen i samfunnet, og å forbedre kvaliteten på tjenestene sine ved å sikre god kommunikasjon. Det er her vi kommer inn i bildet, sier Frank. Folkeuniversitetet tok kontakt med Conluo for å tilby opplæring av fremmedspråklige ansatte, samt fagbrev i renhold. Jeg merket fort at Conluo var et firma jeg ønsket å samarbeide med, sier Frank.

Du merker at ledelsen i Conluo virkelig bryr seg om sine ansatte. De står frem i rengjøringsbransjen som en seriøs og engasjert aktør. Folkeuniversitetet ønsker å jobbe med ordentlige og respekterte bedrifter, og det er virkelig Conluo. De har en visjon om hvem de ønsker å være, og gjør alt de kan for å virkeliggjøre denne visjonen.

Folkeuniversitetet får midler av undervisningsdepartementet gjennom programmet kompetanse + så vi har mulighet til å hjelpe bedrifter som Conluo med midler fra det offentlige, fortsetter Frank. Vi har søkt på 4 kurs og undervisningen begynner på nyåret. Det blir holdt kurs i Østfold og Oslo på ulike ferdighetsnivå. Det vi tilbyr er den teoretiske delen. Deretter gjør elevene selve eksamen i fylkeskommunen. Kursene blir holdt av lærere i våre klasserom, i bedriftens egne lokaler eller over nett. Det er ca. 120 timer til sammen og elevene vil lære norsk, i tillegg til regning og annen grunnleggende kunnskap. Vi er også svært opptatt av at kursene våre er yrkesspesifikke, så medarbeiderne lærer den rette terminologien innenfor sitt yrke. Sånt blir det bra HMS av, og det vil også gjøre at medarbeiderne fungerer bedre på jobb. Etter at norskkursene er utført kan man gå videre til å ta fagbrev som renholder, forklarer Frank.

Som jeg har vært litt inne på tidligere, så merker du at ledelsen virkelig mener det de sier. Dette er et firma som gir sine medarbeidere mer enn bare en lønnsslipp, de tar vare på hver enkelt. Conluo ønsker å ha fornøyde medarbeidere som føler seg trygge og godt behandlet. De ser på hvert enkelt individ som en ressurs. Denne typen lidenskap fra ledelsen vil garantert smitte over til både medarbeidere og kunder, sier Frank. 

Frank sier han vil anbefale Conluo til både kunder og til potensielle arbeidstakere. Jeg håper også på et tettere samarbeid mellom Conluo og Folkeuniversitetet i fremtiden, hvor vi kan tilby enda flere kurs som for eksempel kurs i ledelse, sier Frank avsluttningsvis.

Våre verdier

“Vi skal se og tilby det
medarbeidere og kunder behøver.”

Det er ikke uten grunn at våre medarbeidere er nevnt først i vår visjon. Det er først når medarbeiderne opplever at de jobber for en arbeidsgiver som ser hva de behøver, og hjelper dem videre i arbeidslivet, at de er dedikerte servicemedarbeidere som bringer gode holdninger og serviceinnstilling til kundene de arbeider for.