Personvernerklæring

Personvernerklæring for  Conluo Facility Services AS  og www.conluo.no/

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Conluo Facility Services AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Conluo Facility Services AS forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Conluo Facility Services AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Conluo Facility Services AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Conluo Facility Services AS

Conluo Facility Services ASs egen Office Manager er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Conluo Facility Services AS.

Personopplysninger  Conluo Facility Services AS mottar

Conluo Facility Services AS har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

 

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Conluo Facility Services AS sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Conluo Facility Services AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom 

Conluo Facility Services AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

 

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Conluo Facility Services AS selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Conluo Facility Services AS

 bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. 

Conluo Facility Services AS er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytic er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Conluo Facility Services AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Conluo Facility Services AS samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Conluo Facility Services AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger 

Conluo Facility Services AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Conluo Facility Services AS pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Conluo Facility Services AS har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Conluo Facility Services AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Conluo Facility Services AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil 

Conluo Facility Services AS uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

 

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Conluo Facility Services AS har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Conluo Facility Services AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Conluo Facility Services AS sine tjenester.

 

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Conluo Facility Services AS har registrert om deg.

 

Rett mot profilering gir rett til å nekte Conluo Facility Services AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Conluo Facility Services AS når Conluo Facility Services AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

 

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Conluo Facility Services AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Conluo Facility Services AS vil slettes så raskt det kommer Conluo Facility Services AS til kunnskap.

Personvernombud

Conluo Facility Services AS har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Conluo Facility Services AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Conluo Facility Services ASs personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 92 83 11 33

Mail: post@conluo.no